Thúc đẩy vai trò của lực lượng phi chính thức trong thực hiện EPR

(TN&MT) – Thực tế cho thấy lực lượng lao động phi chính thức (những người đồng nát, ve chai) đang có vai trò rất lớn đối với thực hiện nền kinh tế tuần hoàn cũng như Trách nhiệm Mở rộng của Nhà sản xuất, nhập khẩu (EPR), tuy nhiên hiểu biết cũng như hỗ trợ […]

VietCycle tiên phong trong bảo vệ môi trường thông qua giảm thiểu rác thải nhựa.

Chúng tôi kêu gọi cộng đồng cùng chung tay có những hành động thiết thực, vì một Việt Nam phát triển bền vững, vì một môi trường sống lành mạnh, an toàn cho tất cả mọi người.