/
/
Chủ tịch Công ty VietCycle thẩm định Quy chuẩn tái chế dầu FO tại Bộ Tài nguyên & Môi trường

Chủ tịch Công ty VietCycle thẩm định Quy chuẩn tái chế dầu FO tại Bộ Tài nguyên & Môi trường

Chiều ngày 23/10/2023, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VietCycle, ông Hoàng Đức Vượng đã tham dự cuộc họp thẩm định về “Quy chuẩn Kỹ thuật Môi trường Quốc gia về tái chế dầu thải” cùng đại diện các ban ngành trực thuộc Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Tại buổi họp, đại diện Bộ Tài nguyên & Môi trường cùng đại diện các ban ngành đã cùng trao đổi về những quy chuẩn kỹ thuật môi trường quốc gia trong việc thu gom, xử lý và tái chế dầu thải. Trong đó, việc xác định rõ định nghĩa về dầu thải và cách tái chế là vấn đề đầu tiên được các thành viên tham dự cuộc họp quan tâm và đặt câu hỏi.

Ông Hoàng Đức Vượng tham gia cuộc họp thẩm định Quy chuẩn tái chế dầu FO tại Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia (QCVN), Dầu thải là dầu có nguồn gốc khoáng thiên nhiên và dầu tổng hợp (không bao gồm dầu có nguồn gốc thực phẩm) được thải ra từ hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, sinh hoạt hoặc các hoạt động khác. Việc tái chế dầu thải là quá trình xử lý nhằm loại bỏ hoặc giảm thiểu các tạp chất, thành phần và tính chất nguy hại để thu hồi dầu tái chế.

Quy trình tái chế Dầu thải là vấn đề tiếp theo được đại diện Bộ Tài nguyên & Môi trường cùng đại diện các ban ngành quan tâm. Trong đó, việc quản lý chất thải, giám sát vận hành & môi trường cùng các phương pháp xác định đã được đại diện của Bộ Tài nguyên & Môi trường giải thích cụ thể.

Trong đó, các chất thải rắn, bùn thải phát sinh từ hoạt động tái chế dầu thải phải được phân định, phân loại theo quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại (sau đây gọi tắt là Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT) và QCVN 07:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại để có biện pháp quản lý phù hợp theo quy định.

Nước thải phát sinh từ quá trình tái chế dầu thải chỉ được xả ra môi trường khi đạt QCVN 40:2011/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp (trừ trường hợp sử dụng nước mặt để làm mát gián tiếp tại thiết bị ngưng tụ dầu, đảm bảo không bị nhiễm thêm các thành phần ô nhiễm từ hoạt động tái chế dầu thải thì được phép tuần hoàn trở lại vào đúng nguồn nước mặt ban đầu bằng đường riêng mà không qua xử lý).

Hình ảnh “Khu vực chưng cất” tại một cơ sở tái chế dầu thải.

Mọi cơ sở tái chế dầu thải đều phải đáp ứng đủ các điều kiện nhằm phòng ngừa và ứng phó trước sự cố có thể xảy ra. Phải lắp đặt các thiết bị giám sát tự động, liên tục để đo thông số nhiệt độ, áp suất đối với thiết bị áp suất. Đồng thời phải giám sát các thành phần nguy hại vô cơ, hữu cơ và thông số khác theo quy định của QCVN.

Ông Hoàng Đức Vượng đóng góp ý kiến tại buổi họp về thẩm định Quy chuẩn tái chế dầu FO tại Bộ Tài nguyên & Môi trường.

Cuối cùng, trước khi kết thúc cuộc họp, ông Hoàng Đức Vượng đã có những góp ý sửa đổi đối với “Quy chuẩn Kỹ thuật Môi trường Quốc gia về tái chế dầu thải” với mong muốn tạo điều kiện tốt hơn cho các công ty, doanh nghiệp và cơ sở thu gom, xử lý và tái chế dầu thải. Theo ông, QCVN nên có sự xem xét lại ở một vài mục quy định nhằm hỗ trợ tốt hơn đến việc tái chế dầu thải nhưng vẫn đảm bảo yếu tố an toàn vì môi trường để tạo điều kiện cho các cơ sở tái chế được thực hiện một cách minh bạch và tích cực, đóng góp nhiều hơn vì môi trường. Hơn nữa, ông Vượng cũng đóng góp ý kiến về việc nên cân nhắc thu gom, xử lý và tái chế dầu thải có nguồn gốc thực phẩm (VD: dầu ăn, …) song song với những loại dầu thải khác theo Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia.

Xem thêm

Extended Producer Responsibility (EPR), Giảm thiểu rác thải nhựa, Hệ sinh thái tuần hoàn XanhNét, Kinh tế tuần hoàn, Phát triển bền vững
05/13/2024

[Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp] EPR – chìa khóa xây dựng ngành công nghiệp tái chế

Extended Producer Responsibility (EPR), Giảm thiểu rác thải nhựa, Hệ sinh thái tuần hoàn XanhNét, Kinh tế tuần hoàn, Phát triển bền vững
05/13/2024

[Báo mới] Chi hội Nhựa tái sinh Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ II tại TP.Hải Phòng

Extended Producer Responsibility (EPR), Hệ sinh thái tuần hoàn XanhNét, Kinh tế tuần hoàn, Lao động thu gom phi chính thức, Phát triển bền vững
03/29/2024

Thúc đẩy vai trò của lực lượng phi chính thức trong thực hiện EPR

VietCycle tiên phong trong bảo vệ môi trường thông qua giảm thiểu rác thải nhựa.

Chúng tôi kêu gọi cộng đồng cùng chung tay có những hành động thiết thực, vì một Việt Nam phát triển bền vững, vì một môi trường sống lành mạnh, an toàn cho tất cả mọi người.