/
/
VietCycle đóng góp ý kiến trong Hội thảo đề xuất xây dựng luật kinh tế tuần hoàn

VietCycle đóng góp ý kiến trong Hội thảo đề xuất xây dựng luật kinh tế tuần hoàn

Trong 02 ngày từ 07/7 – 08/7/2022 tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức Hội thảo tập huấn “Áp dụng mô hình kinh doanh tuần hoàn tại Việt Nam” dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Toàn cảnh hội thảo sáng ngày 7/7/2022.

Ông Hoàng Đức Vượng – đại diện Công ty Cổ phần VietCycle đã có mặt và chia sẻ: “Chúng ta cần phải xây dựng thành một Luật Kinh tế tuần hoàn. Bởi vì hiện nay chúng ta mới chỉ có đề án, quyết định, chiến lược thì nó chưa huy động được sức mạnh của cả đất nước, từ doanh nghiệp cho đến người dân. Nếu chúng ta có Luật thì có thể huy động sức mạnh của cả đất nước đó thì mới có thể xây dựng được kinh tế tuần hoàn. Còn các Nghị định, Nghị quyết, Chiến lược, Đề án thì thực thi ở các Bộ. Nhưng bạn cũng biết là các Bộ nguồn lực cũng chỉ hữu hạn cả về con người, cả về tài chính thì nó sẽ không thể đủ sức mạnh để có thể xây dựng được nền kinh tế tuần hoàn Việt Nam.”

Chuyển dịch từ kinh tế tuyến tính sang kinh tế tuần hoàn là cách tốt nhất để giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và các ảnh hưởng tiêu cực tới cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm và suy thoái môi trường. Nhưng để sự dịch chuyển này mang lại hiệu quả tốt thì cần phải có sự quyết liệt hơn nữa trong chính sách pháp luật và thực thi.

Nguồn: Truyền hình Quốc hội Việt NamCIEM

Xem thêm

Extended Producer Responsibility (EPR), Giảm thiểu rác thải nhựa, Hệ sinh thái tuần hoàn XanhNét, Kinh tế tuần hoàn, Phát triển bền vững
05/13/2024

[Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp] EPR – chìa khóa xây dựng ngành công nghiệp tái chế

Extended Producer Responsibility (EPR), Giảm thiểu rác thải nhựa, Hệ sinh thái tuần hoàn XanhNét, Kinh tế tuần hoàn, Phát triển bền vững
05/13/2024

[Báo mới] Chi hội Nhựa tái sinh Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ II tại TP.Hải Phòng

Extended Producer Responsibility (EPR), Hệ sinh thái tuần hoàn XanhNét, Kinh tế tuần hoàn, Lao động thu gom phi chính thức, Phát triển bền vững
03/29/2024

Thúc đẩy vai trò của lực lượng phi chính thức trong thực hiện EPR

VietCycle tiên phong trong bảo vệ môi trường thông qua giảm thiểu rác thải nhựa.

Chúng tôi kêu gọi cộng đồng cùng chung tay có những hành động thiết thực, vì một Việt Nam phát triển bền vững, vì một môi trường sống lành mạnh, an toàn cho tất cả mọi người.