/
/
VietCycle vinh dự trở thành thành viên Nhóm kỹ thuật Bình đẳng giới và Phát triển bao trùm (GESI) của NPAP

VietCycle vinh dự trở thành thành viên Nhóm kỹ thuật Bình đẳng giới và Phát triển bao trùm (GESI) của NPAP

Ngày 15/12, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VietCycle – ông Hoàng Đức Vượng đã tham dự hội nghị Nhóm công tác triển khai Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa (NPAP) Việt Nam do Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức cùng Chương trình phát triển Liên hiệp quốc (UNDP) tại Việt Nam, với chủ đề “Tạo động lực chung tay hành động giảm ô nhiễm nhựa”. Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân chủ trì Hội nghị, ngoài ra còn có sự tham gia của các bộ, ngành, các doanh nghiệp, các hiệp hội và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Theo đánh giá của Vụ trưởng Hợp tác quốc tế (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Lê Ngọc Tuấn, năm 2023 là năm chứng kiến những dấu mốc và kết quả quan trọng Chương trình NPAP Việt Nam qua đề xuất hỗ trợ, chính sách, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, các cơ hội đầu tư, khơi thông dòng tài chính đối với những giải pháp thiết thực nhằm giải quyết vấn đề rác thải nhựa và ô nhiễm nhựa tại Việt Nam. Đặc biệt, trong bối cảnh các quốc gia trên thế giới đang cùng hướng tới một thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa, dự kiến thông qua vào năm 2024, Chương trình NPAP Việt Nam đã tích cực phối hợp các đối tác xây dựng mạng lưới kết nối chặt chẽ với các Bộ, ngành, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, tổ chức phi chính phủ, viện nghiên cứu thông qua các hội thảo tham vấn, các sự kiện bên lề tại những phiên đàm phán liên chính phủ, thể hiện quyết tâm quản và giảm thiểu chất thải nhựa thông qua cách tiếp cận của nền kinh tế tuần hoàn; những nỗ lực và đổi mới sáng tạo hiệu quả, có sự phối hợp tích cực của các bên thời gian qua.

Vụ trưởng Hợp tác quốc tế (Bộ Tài nguyên và Môi trường) Lê Ngọc Tuấn phát biểu tại Hội nghị

Trong khuôn khổ Hội nghị, lễ ra mắt Nhóm kỹ thuật về Bình đẳng giới và Phát triển bao trùm NPAP, do Đại sứ quán Canada tại Việt Nam và Viện Chiến lược, Chính sách tài nguyên và môi trường (ISPONRE) đồng chủ trì, đã được ra mắt với đại diện của Công ty Cổ phần VietCycle, Ông Hoàng Đức Vượng – Chủ tịch HĐQT là một trong những thành viên của Nhóm. Tham gia Nhóm kỹ thuật có 16 thành viên, bao gồm từ nhà hoạch định chính sách, đơn vị thu gom tái chế, các nhà đầu tư tạo tác động, nhà đổi mới sáng tạo và chuyên gia về giới. Mục tiêu hoạt động của Nhóm kỹ thuật sẽ tập trung giảm thiểu ô nhiễm nhựa và rác thải nhựa thông qua thúc đẩy các giải pháp can thiệp về giới và vấn đề bao trùm, với cân nhắc kỹ vai trò của phụ nữ và nam giới, và các nhóm xã hội khác nhau trong hỗ trợ thu gom, phân loại và tái chế rác thải nhựa.

Ông Hoàng Đức Vượng, Chủ tịch HĐQT Công ty VietCycle cùng các đại biểu tham gia thảo luận tại Hội nghị

Ông Shawn Steil, Đại sứ Canada tại Việt Nam, đồng thời là thành viên Ban Lãnh đạo của NPAP Việt Nam và Trưởng nhóm kỹ thuật về Bình đẳng giới và Phát triển bao trùm, nhấn mạnh sự cấp thiết cần có hành động về ô nhiễm nhựa. Mục tiêu ra đời của Nhóm kỹ thuật về Bình đẳng giới và Phát triển bao trùm nhằm khắc phục bất bình đẳng và thiệt thòi trong chuỗi giá trị nhựa, hỗ trợ đạt được đồng thuận quốc tế chấm dứt ô nhiễm nhựa vào năm 2040.

Ông Shawn Steil, Đại sứ Canada tại Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Bà Ramla Khalidi, Đại diện Thường trú của UNDP tại Việt Nam – tổ chức chủ trì NPAP Việt Nam đã khẳng định về vai trò quan trọng của người phụ nữ trong việc thu gom, phân loại và tái chế rác thải nhựa. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và các đối tác liên quan tăng cường động lực cho Chương trình NPAP để đóng góp tích cực vào mục tiêu quốc gia giảm thiểu đến 75% lượng rác thải nhựa ra biển vào năm 2030.

Bà Ramla Khalidi, Đại diện Thường trú của UNDP tại Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị, câu hỏi liên quan đến huy động nguồn lực cho chương trình nghị sự chung giải quyết ô nhiễm nhựa ở Việt Nam đã tạo ra cuộc thảo luận sôi nổi. Ông Hoàng Đức Vượng – Chủ tịch HĐQT Công ty VietCycle cùng các thành viên Nhóm công tác đều khẳng định sự cam kết mạnh mẽ tiếp tục thực hiện các nội dung trọng tâm của nền tảng đối tác trong năm 2024, bao gồm sự chuẩn bị khi một Thỏa thuận về nhựa toàn cầu toàn diện được thông qua, phát triển các mô hình khả thi và thiết thực thực hiện chính sách Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất (EPR), các hỗ trợ đánh giá tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch hành động Quốc gia về giảm thiểu rác thải nhựa biển đến năm 2025, và những hướng dẫn quốc gia cập nhật về thu gom, phân loại và tái chế rác thải nhựa.

Ông Hoàng Đức Vượng, Chủ tịch HĐQT Công ty VietCycle phát biểu trong phần thảo luận tại Hội nghị

Tại phần cuối của Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân nhận định, trên bình diện thế giới, NPAP đã đóng góp tiếng nói của mình tại Hội nghị thượng đỉnh về nhựa, các Hội nghị đàm phán xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về nhựa. Các kết quả đạt được dựa trên sự chủ động, tích cực triển khai các hoạt động của mỗi thành viên Tổ công tác, các Nhóm kỹ thuật, cùng sự hỗ trợ và chung tay đến từ các tổ chức đối tác quốc tế.

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân phát biểu tại Hội nghị

Năm 2024 trong bối cảnh toàn cầu và trong nước đang nỗ lực giải quyết ô nhiễm nhựa, đặc biệt là với việc thế giới dự kiến sẽ thông qua “Thỏa thuận toàn cầu về ô nhiễm nhựa” vào cuối năm 2024, cũng như nhiều chính sách của Việt Nam về quản lý và xử lý chất thải trong đó có chất thải nhựa sẽ chính thức được thực hiện, Chương trình NPAP càng có vai trò quan trọng nhằm huy động của các cơ quan Chính phủ, các tổ chức quốc tế, khối doanh nghiệp và kể cả mỗi người dân cùng tham gia chung tay thực hiện.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Xem thêm

Kinh tế tuần hoàn, Extended Producer Responsibility (EPR), Giảm thiểu rác thải nhựa, Hệ sinh thái tuần hoàn XanhNét, Phát triển bền vững
05/13/2024

[Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp] EPR – chìa khóa xây dựng ngành công nghiệp tái chế

Extended Producer Responsibility (EPR), Giảm thiểu rác thải nhựa, Hệ sinh thái tuần hoàn XanhNét, Kinh tế tuần hoàn, Phát triển bền vững
05/13/2024

[Báo mới] Chi hội Nhựa tái sinh Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ II tại TP.Hải Phòng

Extended Producer Responsibility (EPR), Hệ sinh thái tuần hoàn XanhNét, Kinh tế tuần hoàn, Lao động thu gom phi chính thức, Phát triển bền vững
03/29/2024

Thúc đẩy vai trò của lực lượng phi chính thức trong thực hiện EPR

VietCycle tiên phong trong bảo vệ môi trường thông qua giảm thiểu rác thải nhựa.

Chúng tôi kêu gọi cộng đồng cùng chung tay có những hành động thiết thực, vì một Việt Nam phát triển bền vững, vì một môi trường sống lành mạnh, an toàn cho tất cả mọi người.