/
/
Đại diện VietCycle tham dự Tham vấn Dự thảo Thông tư quản lý, sử dụng đóng góp tài chính của nhà sản xuất, nhập khẩu vào Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế, xử lý chất thải

Đại diện VietCycle tham dự Tham vấn Dự thảo Thông tư quản lý, sử dụng đóng góp tài chính của nhà sản xuất, nhập khẩu vào Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế, xử lý chất thải

Sáng ngày 22/12/2023, đại diện Công ty Cổ phần VietCycle, ông Hoàng Đức Vượng – Chủ tịch HĐQT, đã tham dự Hội thảo “Tham vấn Dự thảo Thông tư quản lý, sử dụng đóng góp tài chính của nhà sản xuất, nhập khẩu vào Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam để hỗ trợ tái chế, xử lý chất thải” do Vụ Pháp chế, Văn phòng Hội đồng EPR Quốc gia phối hợp cùng Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức.

Ông Hoàng Đức Vượng – Chủ tịch HĐQT Công ty VietCycle tại Hội thảo

Tại Hội thảo, đại diện Văn phòng hội đồng EPR Quốc gia đã trình bày nội dung cơ bản của Dự thảo Thông tư. Theo đó, Dự thảo Thông tư đã quy định cụ thể trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì và trách nhiệm xử lý chất thải của nhà sản xuất, nhập khẩu; Cơ chế hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì và hỗ trợ địa phương thực hiện dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt/bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Về trách nhiệm tái chế sản phẩm bao bì, Dự thảo Thông tư quy định rõ về lộ trình thực hiện tái chế đối với các tất cả các loại pin, ắc-quy, dầu nhớt, săm, lốp bắt đầu từ ngày 1/1/2024, sản phẩm điện tử từ 1/1/2025 và phương tiện giao thông từ ngày 1/1/2027. Riêng đối với các loại bao bì (thực phẩm; mỹ phẩm; thuốc; phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y; Chất tẩy rửa, chế phẩm gia dụng, nông nghiệp, y tế; bao xi măng) được thực hiện theo quy mô bắt đầu từ ngày 1/1/2024. Ngoại trừ một số trường hợp như: Nhà sản xuất, nhập khẩu sản phẩm, bao bì để xuất khẩu hoặc tạm nhập, tái xuất hoặc sản xuất, nhập khẩu cho mục đích nghiên cứu, học tập, thử nghiệm; Nhà sản xuất bao bì có doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của năm trước dưới 30 tỷ đồng; Nhà nhập khẩu bao bì có tổng giá trị nhập khẩu (tính theo trị giá hải quan) của năm trước dưới 20 tỷ đồng.

Về cơ chế hỗ trợ hoạt động tái chế sản phẩm, bao bì và hỗ trợ địa phương thực hiện dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt/bao bì thuốc bảo vệ thực vật: Đối tượng được hỗ trợ là cơ quan, tổ chức được UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ủy quyền hoặc giao làm chủ đầu tư dự án xử lý chất thải rắn sinh hoạt/bao bì thuốc bảo vệ thực vật (chủ dự án); các dự án có quy mô từ cấp liên xã trở lên sẽ được hỗ trợ bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng, mở rộng, nâng cấp hệ thống lưu giữ, trung chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; Dự án xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt; Dự án đầu tư mua sắm phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt; Dự án phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn từ hộ gia đình, cá nhân; Dự án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt các điểm lưu giữ, bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt tự phát và các khu vực công cộng bị ô nhiễm môi trường; Dự án thu gom, vận chuyển, xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật.

Quang cảnh buổi Hội thảo

Các dự án nhận được hỗ trợ cần đáp ứng các tiêu chí, ưu tiên do Bộ Tài nguyên & Môi trường công bố, đồng thời bảo đảm phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt/bao bì thuốc bảo vệ thực vật của địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có văn bản xác nhận của UBND cấp tỉnh nơi thực hiện dự án về kinh phí đề nghị hỗ trợ chưa được bố trí từ các nguồn vốn khác, trường hợp kinh phí đề nghị hỗ trợ đã được đưa vào kế hoạch bố trí từ các nguồn khác thì phải cam kết đưa kinh phí đề nghị hỗ trợ ra khỏi kế hoạch bố trí từ các nguồn khác này; cam kết về triển khai phương án duy trì, vận hành đối với các dự án ngay sau khi kết thúc, phê duyệt hoàn thành.

Ông Hoàng Đức Vượng phát biểu tại Hội thảo

Góp ý vào Dự thảo, ông Hoàng Đức Vượng – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VietCycle, cùng các đại biểu yêu cầu công bố danh sách các đơn vị tái chế; quy định/định mức tái chế dành cho từng loại sản phẩm tái chế; bổ sung thêm các đối tượng hỗ trợ tái chế; thu gom; chứng minh khả năng truy xuất nguồn gốc tái chế/thu gom tái chế; quy định về khả năng của các đơn vị giám sát độc lập.

Xem thêm

Kinh tế tuần hoàn, Extended Producer Responsibility (EPR), Giảm thiểu rác thải nhựa, Hệ sinh thái tuần hoàn XanhNét, Phát triển bền vững
05/13/2024

[Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp] EPR – chìa khóa xây dựng ngành công nghiệp tái chế

Extended Producer Responsibility (EPR), Giảm thiểu rác thải nhựa, Hệ sinh thái tuần hoàn XanhNét, Kinh tế tuần hoàn, Phát triển bền vững
05/13/2024

[Báo mới] Chi hội Nhựa tái sinh Việt Nam tổ chức Đại hội lần thứ II tại TP.Hải Phòng

Extended Producer Responsibility (EPR), Hệ sinh thái tuần hoàn XanhNét, Kinh tế tuần hoàn, Lao động thu gom phi chính thức, Phát triển bền vững
03/29/2024

Thúc đẩy vai trò của lực lượng phi chính thức trong thực hiện EPR

VietCycle tiên phong trong bảo vệ môi trường thông qua giảm thiểu rác thải nhựa.

Chúng tôi kêu gọi cộng đồng cùng chung tay có những hành động thiết thực, vì một Việt Nam phát triển bền vững, vì một môi trường sống lành mạnh, an toàn cho tất cả mọi người.